Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Uścimów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Susza rolnicza 2022 - wnioski suszowe wyłącznie przez aplikację - informacje
Data utworzenia
2022-08-31
Opis

Susza rolnicza 2022 - wnioski suszowe wyłącznie przez aplikację


Wójt Gminy Uścimów przypomina, iż wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą” : https://aplikacje.gov.pl/app/susza/. Tym samym szkód spowodowanych suszą nie szacują już Komisje Gminne.
Na podstawie wyników Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (link do strony: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0608132/ ) na obszarze Gminy Uścimów stwierdzono dotychczas zagrożenie w załączenie zestawienie.
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany. Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października. Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu
Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie
rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.
Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych .

Plik
pdf 101 KB pobrano: 5 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia: 2022-08-31 12:00:07