Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Uścimów

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2023
Stanowisko pracownika - Kierownik GBP
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-28
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki w Starym Uścimówie
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2020
Stanowisko pracownika - Kierownik Biblioteki w Starym Uścimowie
Oświadczenie majątkowe z dnia 18.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2023
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Gospodarczego
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2020
Stanowisko pracownika - Kierownik
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-29
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Gospodarczego
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z dnia 25.04.2023
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-26
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z dnia 17.04.2023
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uścimówie
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-15
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uścimówie
Oświadczenie majątkowe z dnia 10.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły podstawowej w Starym Uscimowie
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.