Urząd Gminy Uścimów - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Stary Uścimów 37,
21-109 Stary Uścimów ,
Powiat: Lubartowski
Telefon
(081)8523045
Fax
(081)8523045
E-mail


Strona internetowa
Numer konta
72 8693 0006 0000 0332 2006 0003
NIP
714-14-72-934

Dodatkowe informacje

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Urzędu Gminy Uścimów jest Wójt Gminy Uścimów, Stary
Uścimów 37, 21-109 Uścimów, tel. 81 852 30 45, email: sekretariat@uscimow.org.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@uscimow.org.pl Ewa Palus
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku.
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów
dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze.
6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym podmiotom i organom administracji
publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych
osobowych:
a) do dostępu,
b) do sprostowania,
c) do ograniczenia przetwarzania,
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić
rozpatrzenie wniosku.

 

 

 

Gmina Uścimów
Stary Uścimów 37
21-109 Uścimów
NIP: 714-19-43-167

 

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rybak Radosław
Data wytworzenia informacji:
24-09-2020
Osoba wprowadzająca informację:
Bródka Andrzej
Dodano do BIP dnia:
30-01-2013 00:00:00