Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Uścimów

Rada Gminy 2014-2018

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok -2016
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Rada Gminy 2014-2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.