Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Uścimów

Rada Gminy 2018-2023

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 21.03.2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-03-28
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 23.03.2021
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2020
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie z dnia 28.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 27.04.2023
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-27
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2021
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe z dnia 25.04.2020
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe z dnia 25.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 27.04.2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-26
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2021
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2020
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-28
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2020
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2021
Stanowisko pracownika - Radna
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 06.04.2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-22
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2020
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 27.04.2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-27
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2021
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2020
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie z dnia 29.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2023
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-20
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2020
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2021
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Gospodarczego
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-26
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 23.04.2021
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2020
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie majątkowe z dnia 25.04.2023
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-26 na początek kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-28
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 27.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2020
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-27
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2021
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 27.04.2020
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie z dnia 29.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-28
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2023
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2020
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-28
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2021
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2020
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uścimówie
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie majątkowe z dnia 17.04.2023
Stanowisko pracownika - Radna
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 18.04.2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-28
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 13.03.2021
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe z dnia 03.03.2020
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie z dnia 28.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2020
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019 roku
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy 2018-2023
Oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2023
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 2022-04-25
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny